Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής

 • Λία Ι. Αθανασίου, Πρόεδρος
 • Μιχάλης Αντάπασης
 • Βασίλειος Βερνίκος
 • Νικόλαος Γερασίμου
 • Γεώργιος Θεοχαρίδης
 • Γεώργιος Ιατρίδης-Ραμαντάνης
 • Πάρις Καραμήτσιος
 • Νικόλαος Κουντούρης
 • Αντώνιος Κουτσοφιός
 • Μανώλης Κωνσταντινίδης
 • Νικόλαος Κωνσταντινίδης
 • Γεώργιος Οικονόμου
 • Ιωάννης Β. Σαραντίτης
 • Βασίλειος Π. Σιούφας
 • Γεώργιος Σκορίνης
 • Πασχαλιά Τιμαγένη
 • Πολυχρόνης Τσιρίδης
 • Δημήτριος Χριστοδούλου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Νομική Βιβλιοθήκη www.nb.org

Ελένη Στεφανίδη, τηλ.: 210 3678858, E-mail: stefanel@nb.org

Δήλωση συμμετοχής