Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

 • Γεώργιος  Σταματογιάννης, Πρόεδρος
 • Μαρία Φλωροπούλου - Μακρή, Αντιπρόεδρος
 • Κων/να Γουργαρέα, Αντιπρόεδρος
 • Παναγιώτης Πετρόπουλος, Γεν. Γραμματέας
 • Ιωάννης Βρέλλος, Σύμβουλος-Ταμίας
 • Γεώργιος Αθανασόπουλος, Σύμβουλος
 • Ευάγγελος Αναγνώστου, Σύμβουλος
 • Ιωάννης Βούτας, Σύμβουλος
 • Λάζαρος Γιατράκος, Σύμβουλος
 • Κίμων Γκιουλιστάνης, Σύμβουλος
 • Αργύριος Δήμοβιτς, Σύμβουλος
 • Γεώργιος Καραμιζάρης, Σύμβουλος
 • Ιωάννης Καρδαράς, Σύμβουλος
 • Ηλίας Κλάππας, Σύμβουλος
 • Νικόλαος Λιαπάκης, Σύμβουλος
 • Νικόλαος Μπιλίρης, Σύμβουλος
 • Παναγιώτα Μπουρλετίδου, Σύμβουλος
 • Μαρία Σταματογιάννη, Σύμβουλος
 • Χρίστος Τσάλλος, Σύμβουλος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Νομική Βιβλιοθήκη www.nb.org

Ελένη Στεφανίδη, τηλ.: 210 3678858, E-mail: stefanel@nb.org

Δήλωση συμμετοχής