• 8ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Η Λειτουργία της Ναυτιλιακής Επιχείρησης σε περιόδους οικονομικής αστάθειας
 • 7ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  H νομική θέση των ναυτικών από συγκριτική και διεθνή άποψη

 • 6ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Τα σύγχρονα προβλήματα της θαλάσσιας ασφάλισης

 • 5ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Θαλάσσια ρύπανση: Το πρόβλημα της αποζημίωσης και των κυρώσεων
 • 4ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Η ευθύνη προς αποζημίωση στο Ελληνικό και το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο
 • 3ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Το ναυτικό ατύχημα

 • 2ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Εκμετάλλευση του Πλοίου και Συμβατική Ελευθερία
 • 1ο Διεθνές Ναυτικό Συνέδριο

  Η Προστασία των Ναυτικών δανειστών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Νομική Βιβλιοθήκη www.nb.org

Ελένη Στεφανίδη, τηλ.: 210 3678858, E-mail: stefanel@nb.org

Δήλωση συμμετοχής