Λεωνίδας ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

Ο Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958. Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό (M.Sc.) στα Οικονομικά των Μεταφορών από το PCL του Λονδίνου. Είναι μέλος του Chartered Institute of Transport M.C.I.T. Το 1996 εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στην οποία χρημάτισε Γραμματέας από τον Φεβρουάριο του 2000 έως τον Φεβρουάριο του 2003 και Ταμίας από τον Φεβρουάριο του 2003 έως τον Φεβρουάριο του 2012.

Το 1976 Ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης άρχισε να εργάζεται στον Όμιλο Εταιρειών Ευγενίδη του εκλιπόντος Νίκου Βερνίκου-Ευγενίδη, όπου κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου. Διατελεί Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου από το 2000. 

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Νομική Βιβλιοθήκη www.nb.org

Ελένη Στεφανίδη, τηλ.: 210 3678858, E-mail: stefanel@nb.org

Δήλωση συμμετοχής