Νικόλαος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ο Νικόλαος Κωνσταντινίδης  του  Θεοφάνη  και  της  Μαρίνας, γεννήθηκε  στον  Πειραιά. Αποφοίτησε από  τη  Νομική  Σχολή  του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA de droit privé) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή (Doctorat) στο Πανεπιστήμιο Poitiers Γαλλίας, με  βαθμό άριστα (très honorable) «L’ intervention  du secteur public dans les entreprises privées en difficulté» (εκδόσεις A. Σάκκουλα - Bruylant 1996, πρόλογος Καθηγητή Θ. Λιακόπουλου). Είναι δικηγόρος Πειραιά στον Αρειο Πάγο και νομικός σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς  Α.Ε. από το 1987 (από το 2010 είναι Προϊστάμενος του Τμήματος συμβάσεων και γνωμοδοτήσεων). Την 28-4-2003 εκπροσώπησε τον Δικηγορικό  Σύλλογο Πειραιά στο Σεμινάριο «Πράσινο Δίκαιο» του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Madariaga στις Βρυξέλλες, με εισήγηση στην γαλλική και αγγλική γλώσσα: « La  protection de l’ environemment  marin  contre les accidents en droit  europeen et international».

Ορίσθηκε εισηγητής στην Ημερίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης  και  του  Αρείου  Πάγου, στο Εφετείο  Αθηνών την  19-5-2015, προς  τιμήν της αντιπροσωπείας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Μελετών Ασφαλείας και Δικαιοσύνης (INHESJ), με εισήγηση, στη γαλλική γλώσσα, με θέμα: «La  crise financière  et ses  effets  sur  la Justice en Grèce ». Εχει  συμμετάσχει, επανειλημμένα, ως  εισηγητής, σε διεθνή  Συνέδρια. Έχει, επίσης, δημοσιεύσει αρκετές νομικές μελέτες στο αντικείμενο του εμπορικού, ναυτικού και του δημοσίου  δικαίου  σε  πολλά  νομικά  περιοδικά.

Ενδεικτικές  δημοσιεύσεις:

- «Το νομικό καθεστώς  ναυαγίων και προκλήσεως ζημιών στην λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Π.», Ε.Εμπ.Δ. 1992, 683-699.

- «Προβληματικές επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα: Επιπτώσεις  επί των εργασιακών σχέσεων», ΝοΒ (46) 1998, σ. 601-623.

- «Ναυάγια σε λιμενικές περιοχές. Διεθνή νομικά ζητήματα - προοπτικές», εκδόσεις Μυτιληναίος, 1998.

«Ζητήματα Κοινοτικού Δικαίου στον τομέα Λιμενικών υπηρεσιών», Δ.Ε.Ε. 1999,  σ. 369 – 376.

- «Νομικά ζητήματα από  τον περιορισμό της ευθύνης κατά την Διεθνή Σύμβαση του Λονδίνου 1976 LLMC », Εισήγηση στο 4ο Διεθνές  Συνέδριο Ναυτικού                Δικαίου του Δ.Σ.Π., 6/2001, Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, σελ. 277-298.

- «Η αμφισβήτηση του  περιορισμού της  αποζημίωσης  για θαλάσσια πετρελαϊκή ρύπανση», Εισήγηση στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου του Δ.Σ.Π.,            10/2004, Εκδόσεις  Α. Σάκκουλα, σελ. 53-76.

-  «Η  ευθύνη ανέλκυσης  ναυαγίου κατά το ελληνικό και το διεθνές Δίκαιο» Τόμος σχετικά με το Συνέδριο του Δ.Σ.Π. για την περιβαλλοντική ευθύνη: Θεωρητικές εξελίξεις και ζητήματα εφαρμογής, 6/2009, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη 2010, σ. 125-135.

- «Ο δημόσιος  χαρακτήρας  του  Ο.Λ.Π. Α.Ε. στην  πρόσφατη  νομολογία ».ΝοΒ  (58) 2010, σελ. 2462-2472. 

- «Το Δίκαιο απομακρύνσεως  ναυαγίων  από  Λιμένες. Διεθνές  και  συγκριτικό: Επίκαιρη  εξέλιξη, Ελληνικό: Θεώρηση de lege lata και de lege ferenda» ΝοΒ                (60) 2010, 1056-1065. 

 

 

 


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Νομική Βιβλιοθήκη www.nb.org

Ελένη Στεφανίδη, τηλ.: 210 3678858, E-mail: stefanel@nb.org

Δήλωση συμμετοχής