Λεμονιά ΤΣΑΡΟΥΧΑ

Η Δρ. Λεμονιά Τσαρούχα εργάζεται ως δικηγόρος στη Μονάδα Ναυτικής Ασφάλειας της Γενικής Διεύθυνσης για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Δεκέμβριο του 2011. Είναι υπεύθυνη για θέματα αστικής ευθύνης, ασφάλισης και αποζημιώσεων, και παρέχει συμβουλές σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της ναυτικής ασφάλειας καθώς και τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. Διατέλεσε επίσης μέλος της συντακτικής ομάδας των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ σχετικά με τα Καταφύγια για την υποδοχή πλοίων που χρήζουν συνδρομής, που υιοθετήθηκαν το 2015.

Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στο Διεθνές Δίκαιο (Θέμα διατριβής "Δίκαιος Χαρακτήρας και Τελεσιδικία των Διεθνών Δικαστικών και Διαιτητικών Αποφάσεων") από το University College London με υποτροφία του Ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (LL.M) στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο από το University College London, και σπούδασε νομικά προπτυχιακά στην Ελλάδα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και τη Γαλλία (Robert Schuman University of Strasbourg). Είναι εγγεγραμμένη στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 2007.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πληροφορίες Εγγραφές: Νομική Βιβλιοθήκη www.nb.org

Ελένη Στεφανίδη, τηλ.: 210 3678858, E-mail: stefanel@nb.org

Δήλωση συμμετοχής